Ljubljanske mlekarne d.o.o. Privacy Policy

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V POSTOPKU IZBIRE KANDIDATA ZA RAZPISANO DELOVNO MESTO

1. Informacije o uporabi osebnih podatkov

Upravljalec je:

LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o.
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: kadri@si.lactalis.com

v nadaljevanju: LM


Obdelovalec je:

AdoptoTech d.o.o.
Ulica Ljudevita Posavskog 34A
10000 Zagreb

v nadaljevanju: TalentLyft


TalentLyft je aplikacija, ki jo je razvil, z njo upravlja in jo vzdržuje obdelovalec.

LM obdeluje osebne podatke v postopku izbire kandidata za razpisano delovno mesto za zagotovitev seznanitve z znanji in izkušnjami kandidata, ki so potrebni v fazi pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Po končanem izbirnem postopku LM obdeluje osebne podatke kandidata na podlagi njegovega soglasja za namen prihodnjih izbirnih postopkov.

TalentLyft obdeluje vse osebne podatke na zahtevo in na podlagi navodil LM. LM in TalentLyft sta sklenila pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, da bi zaščitila in zavarovala vašo pravico do zasebnosti podatkov.

2. Obdelava osebnih podatkov

Po oddaji vaše prijave v postopku izbire kandidata za razpisano delovno mesto (v nadaljevanju: izbirni postopek) se osebni podatki razkrijejo pristojnim zaposlenim v LM izključno za namen izbirnega postopka. Ta postopek lahko vključuje naslednje:

- preverjanje vnesenih podatkov
-  preverjanje referenc

- ocena usposobljenosti in spretnosti, potrebnih za opravljanje dela, za katero se prijavljate

- komunikacija v zvezi s postopkom (e-pošta, telefonski klici, SMS sporočil)

- izpolnjevanje vprašalnikov in testov

- izpolnjevanje zakonskih predpisov

- preučiti vašo prijavo glede na delovno mesto, na katerega ste se prijavili

- preučiti vašo prijavo glede na druga razpisana delovna mesta

Osebnih podatkov, zbranih v okviru izbirnega postopka ali prihodnjih izbirnih postopkov, LM ne namerava deliti z nikomer izven LM. Osebni podatki se hranijo pri ponudniku Google v njegovem evropskih podatkovnem sistemu.

Osebni podatki, ki se v izbirnem postopku zbirajo:

1. OBVEZNI:

- polno ime (ime, priimek, srednje ime, naziv)

- domači naslov

- elektronski naslov

- telefonska številka

- izobrazba (ime institucije, stopnja, obdobje)

- zgodovina zaposlitev (ime podjetja, naziv delovnega mesta, obdobje)

- IP naslov

- informacije o spletnem brskalniku

- piškotki, ki pomagajo slediti, kako uporabljate aplikacijo TalentLyft

2. IZBIRNI:

- profilna slika– profil ne bo vseboval fotografije

- URL profili socialnih omrežij (npr. Linkedin, Facebook, Github, StackOverflow, AngelList, Xing, GooglePlus, Twitter)

- ostala specifična znanja (jeziki, projekti, dodatna izobraževanja)

3. Čas hrambe osebnih podatkov

LM bo vaše osebne podatke hranil v podatkovnih bazah do konca izbirnega postopka. Za namen prihodnjih izbirnih postopkov lahko soglašate, da LM shrani vaše podatke tudi po zaključenem izbirnem postopku. V tem primeru LM hrani osebne podatke izključno za postopek zaposlovanja in izbire za največ 24 mesecev po datumu prijave oziroma do preklica soglasja.

4. Vpogled, sprememba ali izbris osebnih podatkov, informacije

Po prijavi na delovno mesto boste imeli dostop do Portala, znotraj katerega boste imeli vpogled v svoje osebne podatke, prav tako pa lahko zahtevate njihov izvoz ali izbris. Hiperpovezava do portala bo poslana v potrditvenem e-poštnem sporočilu, ki ga dobite po prijavi na delovno mesto.

Kadar koli lahko zahtevate popravek in posodobitev vaših podatkov ter omejitev njihove obdelave in imate pravico do prenosljivosti podatkov. Prav tako lahko prekličete predhodno soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov ali v celoti izbrišete svoj profil, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Za vsa vprašanja ali opombe v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na našega imenovanega Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu:: dpo@info-hisa.si.

V primeru, da menite, da naši podatki in pojasnila pooblaščene osebe niso zadostni, imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana.